Kysyntäjoustoautomaation tuominen Suomen suurimpaan aurinkosähköpuistoon

Atria Oy:n tehtaalle Nurmoon on valmistumassa Suomen suurin aurinkosähköpuisto, jonka on tarkoitus tuottaa viisi prosenttia Atrian tehtaan tarvitsemasta sähköstä vuositasolla. Paneeleita puistossa tulee olemaan noin 24 000 ja kokonaispaneelikapasiteetiksi saadaan 6 MW. Tämän hankkeen toteuttamiseksi Atria Suomi Oy ja Solarigo Systems Oy ovat perustaneet Nurmon Aurinko Oy:n, joka toimittaa älykkään aurinkosähköjärjestelmän sekä huolehtii investoinneista ja puistossa toteutettavista testauksista. Aurinkosähköpuiston toteuttamiselle on myös myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön puolesta energiakärkihanketukea. Näin suuren mittakaavan aurinkosähköpuistoa elintarviketeollisuuden käyttöön ei ole aikaisemmin toteutettu ja siksi hankkeen pilotointiin liittyy monia testauskohteita, juuri näitä SEAM on mukana kehittämässä. 

 

Sähkön tuottaminen aurinkopaneelien avulla on kehittynyt lyhyessä ajassa valtavasti. Parannettavaa kuitenkin löytyy etenkin tehokkuuden, luotettavuuden ja varastoinnin suhteen. Sähkön varastointi on yksi suurimmista haasteista nykypäivänä ja se vaatii kehittynyttä akkuteknologiaa. Uusiutuvan energian tehokas varastointi olisi ratkaisu moneen ongelmaan, sillä sähköntuotanto uusiutuvan energian avulla on epävakaata. Aurinkosähkö on sääriippuvainen muoto tuottaa energiaa, eli sähkönsaanti on vaihtelevaa ja sen ennustaminen vaikeaa. Tällöin tärkeäksi osaksi sähköntuotantoa muodostuu joustavuus. Kysyntäjoustoautomaation avulla järjestelmästä, jonka osana on aurinkosähköntuotantoa ja sähkön varastointikapasiteettia, saadaan toiminnaltaan tasaisempi ja luotettavampi. Osana projektia pyritään myös testaamaan mahdollisimman täsmällisten ennusteiden tekemistä auringonsäteilyn ajasta ja voimakkuudesta. 

 

Aurinkosähkön hyödyntäminen on tapa toimia ympäristöystävällisesti ja omavaraisesti. Suuren elintarvikkeita valmistavan tehtaan on vielä toistaiseksi mahdotonta toimia täysin aurinkosähkön varassa mutta kun pienikin osa sähkönkulutuksesta tuotetaan itse, energiatehokkuus paranee ja riippumattomuus ulkopuolisesta sähkönhankinnasta lisääntyy. Vaikka viiden prosentin aurinkosähköosuus koko tehtaan sähkönkulutuksesta kuulostaakin mitättömältä se on suuri askel kohti tulevaisuuden energiatuotantoa, ja paljon enemmän kuin mitä yksittäinen ihminen pystyy uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä saavuttamaan. On mielestäni hienoa, että aurinkopaneeleja näkyy jo monen kodin ja kesämökin katolla, mutta suurin muutos ja vaikutus saavutetaan vasta kun ison kokoluokan sähkönkuluttajat, kuten tehtaat hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Siksi näen tällaisten hankkeiden olevan äärimmäisen tärkeitä sekä Suomen kannalta, että maailmanlaajuisesti. 

 

Kesäkuun lopulla pääsin ensimmäistä kertaa tutustumaan aurinkopuistoon paikanpäälle Seinäjoelle. Pääsimme työkaverini kanssa viemään ja asentamaan SEAMin kysyntäjoustoautomaatiolaitteen Atrian tehtaalle. Kytkentä onnistui paremmin kuin osasimme odottaa, saimme heti verkkoyhteyden Lappeenrantaan, josta laitetta ohjataan. Ohjauksella tarkoitetaan tehtaan tiettyjen kylmäkoneiden kulutuksen jouston ohjausta. Samalla reissulla tutustuimme myös tehtaaseen ja sen toimintaan sekä aurinkopuistoon, joka oli paikanpäältä katsottuna vielä isompi kuin kuvat antavat ymmärtää. Oli todella hienoa päästä näkemään näin iso aurinkopuisto täydessä toiminnassaan, kun yliopistokursseilla on vain nähnyt kuvia ja teoriaa siitä, miten aurinkopaneelit toimivat.  Nurmon Auringolla on edelleen paneeleita asentamatta ja teknisiä ratkaisuja kehitetään jatkuvasta. SEAM jatkaa tästä eteenpäin aktiivisesti projektin toteutuksen parissa ja nyt kun kysyntäjoustoautomaatio on saatu lisättyä osaksi prosessia, pääsemme testaamaan, miten paljon tehokkuutta ja joustavuutta pystymme systeemiin tuomaan. 

 

930427ba02df41cfbf11568f8bb9c728.jpg

https://www.hs.fi/talous/art-2000005730638.html?share=36de94d8d5466c54b57fee05263076b4 

 

On todella mielenkiintoista päästä osaksi näin suuren mittakaavan projektia ja nähdä miten sen toteutus käytännössä tapahtuu.  Uusia aurinkopuistoja syntyy koko ajan lisää ja niistä tulee entistä suurempia ja tehokkaampia. Juuri näitä suuria aurinkopuistoja Suomessa tarvitaan hiilineutraalimman yhteiskunnan luomiseksi. SEAMilla on mielestäni potentiaalia osallistua enemmän tämän kaltaisiin suuriin uusiutuvan energian hankkeisin, sillä sähkön tuotanto aurinkoenergian avulla tehostuu huomattavasti, kun se saadaan joustavaksi ja energiaa onnistutaan varastoimaan. Tämän tehtaan osalta SEAM voisi osallistua useamman prosessin optimointiin ja luoda entistä enemmän säästöjä optimoimalla esimerkiksi pakkasvarstojen tai lihanjalostamolinjastojen sähkönkulutusta.